Vår tillverkning av rörupphängningar, enligt SSG standard, omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrning, stöd och fixar för rörledningar.

Som standard levereras samtliga typer varmförzinkade, dock ej fjädrar. Standarden är avsedd att användas för rörledning enligt nedan i dimensions området DN 10-1220

Standarden har arbetats fram av Standard Solutions Group (SSG), vilken är ett samarbetsorgan inom Svensk Skogsindustri, samt med deltagande av vissa större rörentreprenörer och tillverkare.

Vi på Pålssons Maskiner deltar aktivt för att utveckla och säkerställa kvalitén.

För ytterligare information se www.ssg.se