Produktinfo SSG

På följande sidor presenterar vi vår tillverkning av rörupphägningar, enligt SSG standard, som omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrning, stöd och fixar för rörledningar.

Som standard levereras samtliga typer varmförzinkade, dock ej fjädrar. Standarden är avsedd att användas för rörledning enligt nedan i dimensions området DN 10-1220

Standarden har arbetats fram av Skogsindustrins Anläggningstekniska Samarbetsgrupp, SSG vilken är ett samarbetsorgan inom Svensk Skogsindustri, samt med deltagande av vissa större rörentreprenörer och tillverkare.

Vi på Pålssons Maskiner deltar aktivt för att utveckla och säkerställa kvalitén.

För ytterliggare information se www.ssg.se

Klicka på den typ du vill ladda hem.

SSG, TYP 1-2 SSG, TYP 3-4 SSG, TYP 5-6
SSG, TYP 7 SSG, TYP 8 SSG, TYP 9
SSG, TYP 10 SSG, TYP 11 SSG, TYP 12
SSG, TYP 13 SSG, TYP 14 SSG, TYP 15
SSG, TYP 16 SSG, TYP 17 SSG, TYP 18
SSG, TYP 27 SSG, TYP 28 SSG, TYP 29
SSG, TYP 30 SSG, TYP 31-32 SSG, TYP 33-34
SSG, TYP 36 SSG, TYP 38