Historia

På 1920-talet startade Carl Pålsson en liten fabrik som hette Carl Pålssons Snickerifabrik. Det man i första hand tillverkade var bikupor. Sortimentet utökades senare med jordbruksmaskiner,framförallt inriktade på potatisodling t.ex. potatissättare, rotfruktsrivare och potatissorterare.

1953 blev Carl Pålssons Snickerifabrik aktiebolag och ändrade namn till Pålssons Maskiner AB.

På 1960-talet blev det sämre tider för jordbruket och Pålssons Maskiner AB började ge sig in på tillverkning av rörupphängningar. Denna verksamhet har därefter ökat och är idag den huvudsakliga tillverkningen. Pålssons Maskiner AB kan efter önskemål utföra diverse legotillverkning.

Sedan 2011 är Tomas Pålssons ensam ägare till familjeföretaget Pålssons Maskiner AB. Företaget har sitt säte i Lilla Harrie och har för närvarande 10 heltidsanställda plus två timanställda.