Byggvarubedömning

Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för Miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Systemet kallas Byggvarubedömningen.

Pålssons Maskiner AB har byggvarubedömt alla våra standardprodukter. Det innebär att du som registrerat dig som kund hos Byggvarubedömningen kan söka på nedanstående länk för att se om en viss produkt från Pålssons Maskiner AB är byggvarubedömd.

www.byggvarubedomningen.se